دوشنبه 10 خرداد ماه 1395
11:37 ب.ظ
 
[...]
[...]
[...]
1.اصل شناسنامه + 2 سري تصوير شناسنامه 2. اصل کارت ملي + 2 سري تصوير کارت ملي به صورت پشت ورو 3. 6 قطعه عکس بازمينه روشن ( 12قطعه براي آقاياني که از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند) 4. مدرک مشخص کننده وضعيت نظام وظيفه (ويژه آقايان) 5.اصل مدرک کارشناسي +2 سري تصوير مدرک کارشناسي 6. اصل مدرک ديپلم/پيش دانشگاهي +2 سري تصوير مدرک ديپلم 7.گواهي از مراجع ذيربط مربوط به استفاده کنندگان از سهميه 8 . فرم تعهد شهريه 9 . فرم مشخصات دانشجويان جديدالورود 10 . فرم پذيرش غير حضوري دانشجويان جديدالورود 11 . سي دي مدارک اسکن شده (درهنگام ثبت نام غير حضوري) [...]
عکس [...]
       
عنوان ماژول :اخبار
عنوان ماژول :
پیـونـدهـای مفیـد
 
 
دفتر مقام معظم رهبری
دفتر ریاست جمهوری
سیستم جامع دانشگاهی گلستان
پرتال سازمان مرکزی پیام نور
سامانه رسیدگی به شکایت
دسترسی به سامانه های مورد نیاز دانشجویان
برنامه حضور اعضائ هیئت علمی مرکز
شبکه آزمایشگاه های علمی ایران
آدرس